Kiedy uchylenie zakazu zawarcia umowy jest możliwe

W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze (art. 577 PZP).  Zamawiający może jednak złożyć do KIO wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w art. 578. 

Uchylenie tego zakazu przez KIO, uprawnia zamawiającego do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przed ogłoszeniem przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. Jak zatem złożyć skuteczny wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, na to i wiele innych pytań znaleźć można odpowiedź w dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita dotyczącym orzecznictwa, w artykule autorstwa wspólnika Kancelarii mec. Agnieszki Matusiak pt. „Kiedy uchylenie zakazu zawarcia umowy jest możliwe”. Link do publikacji: Zamówienia publiczne: https://www.rp.pl/administracja/art37750701-kiedy-uchylenie-zakazu-zawarcia-umowy-jest-mozliwe

Prawo zamówień publicznych

Dla Wykonawców

Profesjonalne wsparcie na każdym etapie ubiegania się o zamówienie.

Dla Zamawiających

Profesjonalne wsparcie w całym procesie udzielania zamówień publicznych​.

Mediacje i spory

Wspieramy w sprawnej i efektywnej realizacji zawartych umów.

Potrzebujesz konsultacji?

Skontaktuj się z naszą kancelarią.
Umów się na bezpłatną 30 minutową konsultację.

Bezpłatna konsultacja