Wykonawca, którego oferta została prawomocnie odrzucona, traci prawo do wniesienia odwołania

Prawo do wniesienia odwołania jest ściśle powiązane z bieżącą sytuacją w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Skuteczne korzystanie ze środków ochrony prawnej uzależnione jest od wykazania interesu w uzyskaniu zamówienia, kwalifikowanego możliwością poniesienia szkody. Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony zostanie odrzucone bez merytorycznego rozpoznania.

Przypadki, w których wykonawca traci status podmiotu uprawnionego do wniesienia odwołania omawia mec. Marzena Jaworska na tle wyroku TSUE z  9.2.2023 r., VZ vs. CA, C-53/22 w ius.focus w SIP Legalis Wydawnictwa C.H. Beck.

zakaz zawarcia umowy

Legalis – Marzena Jaworska, ius.focus kwiecień 2023

Prawo zamówień publicznych

Dla Wykonawców

Profesjonalne wsparcie na każdym etapie ubiegania się o zamówienie.

Dla Zamawiających

Profesjonalne wsparcie w całym procesie udzielania zamówień publicznych​.

Mediacje i spory

Wspieramy w sprawnej i efektywnej realizacji zawartych umów.

Potrzebujesz konsultacji?

Skontaktuj się z naszą kancelarią.
Umów się na bezpłatną 30 minutową konsultację.

Bezpłatna konsultacja