Mediacja i spory sądowe

 Wspieramy w sprawnej i efektywnej realizacji zawartych umów. Pomagamy przejść przez trudne momenty bezkonfliktowo, a w razie sporu dążymy do minimalizacji jego negatywnych skutków. Prowadzimy negocjacje, reprezentujemy podczas mediacji i zastępujemy przed sądami. Dla naszych Klientów poszukujemy optymalnych strategii rozwiązywania sporów. Kierujemy się biznesowym podejściem, a interes Klienta rozumiemy szeroko.

Usługi

 • Poszukujemy optymalnych rozwiązań pozwalających na rozwiązanie sporu
 • Sporządzamy analizy i opinie dotyczące zasadności żądań Klienta bądź strony przeciwnej
 • Sporządzamy pisma z żądaniami Klienta i ich uzasadnieniem
 • Prowadzimy negocjacje
 • Sporządzamy wnioski o mediację i umowy o mediację
 • Opracowujemy strategię negocjacji
 • Przygotowujemy Klienta do procesu mediacji
 • Opracowujemy rekomendacje i warianty ugodowych rozwiązań
 • Przygotowujemy projektu ugód
 • Sporządzamy opinie o zasadności zawarcia ugody
 • Sporządzamy rekomendacje i oceny ryzyk procesowych
 • Analizujemy stany faktyczne, wspieramy przy poszukiwaniu dowodów
 • Sporządzamy pozwy, odpowiedzi na pozwy, apelacje, skargi kasacyjne
 • Zastępujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji

Profesjonalne wsparcie w całym procesie udzielania zamówień publicznych

Optymalizacja, bezpieczeństwo i zgodność z prawem na każdym etapie

Dlaczego My

Doświadczenie z różnych branż

Nasza praktyka koncentruje się na prawie zamówień publicznych i dziedzinach z nim powiązanych, łącząc doświadczenia z różnych branż.

Kompleksowa współpraca

Reprezentujemy Zamawiających na każdym etapie procesu udzielania zamówień, zapewniając skuteczne wykorzystanie wiedzy merytorycznej z dbałością o szczegóły prawne.

Znamy rynek zamówień publicznych

Nasza znajomość rynku zamówień publicznych i sektorowych jest fundamentem dla świadczenia efektywnego doradztwa. Pozwala to na identyfikację możliwości i minimalizację ryzyka dla naszych Klientów.

Indywidualne podejście

Naszym priorytetem jest zrozumienie i spełnienie potrzeb naszych klientów. Pracujemy na zasadzie wysłuchania i zrozumienia specyfiki każdego przypadku, co przekłada się na skuteczność naszych działań.

Elastyczne i kreatywne rozwiązania.

Poszukujemy niestandardowych rozwiązań, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki działalności naszych klientów. Kreatywne myślenie to nasz standard.

Transparentne rozliczenia

Nasza polityka rozliczeń jest transparentna i uczciwa. Rzetelnie liczymy godziny pracy, co buduje zaufanie i szacunek między nami a naszymi klientami.

Gwarancja bezpieczeństwa

Dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa naszych Klientów, posiadamy polisę ubezpieczenia na kwotę 5 000 000 zł, co świadczy o naszym profesjonalizmie i odpowiedzialności.

Potrzebujesz konsultacji?

Skontaktuj się z naszą kancelarią.
Umów się na bezpłatną 30 minutową konsultację.

Referencje

FAQ

Często zadawane pytania

Nasze doświadczenie obejmuje szeroki zakres branż, w tym budownictwo, IT, ochrona środowiska, medycyna, obronność i bezpieczeństwo, energetyka oraz transport. Dzięki temu jesteśmy w stanie oferować usługi dopasowane do specyfiki danego sektora i potrzeb Zamawiającego.

Nasza specjalizacja koncentruje się na wsparciu Zamawiających w procesie udzielania zamówień publicznych oraz Wykonawców. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować kompleksowe spojrzenie na proces przetargowy z obu perspektyw.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakłądce Zamówienia Publiczne dla Wykonawców.

Tak, organizujemy dedykowane szkolenia z zakresu zamówień publicznych, skierowane do Zamawiających. Nasze szkolenia mają na celu zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie prawidłowego przeprowadzania procedur przetargowych oraz aktualnych zmian w przepisach.

Oferujemy pełne wsparcie prawne na etapie odwołań i skarg, w tym ocenę zasadności wniesionych roszczeń, przygotowanie odpowiedzi i reprezentowanie Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami. Dzięki naszej ekspertyzie, Zamawiający mogą skutecznie obronić swoje decyzje i zapewnić prawidłowość postępowania.

Współpracując z nami, Zamawiający zyskują pewność, że cały proces przetargowy jest przeprowadzany zgodnie z obowiązującymi przepisami, co minimalizuje ryzyko błędów i zapewnia optymalizację procedur. Nasze doświadczenie pozwala na efektywne zarządzanie postępowaniem, co przekłada się na oszczędność czasu i zasobów Zamawiającego.

Kontakt

Szukasz profesjonalnego wsparcia w obszarze zamówień publicznych? 

Bezpłatna konsultacja