Zamówienia publiczne dla wykonawców

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne wsparcie na każdym etapie ubiegania się o zamówienie.  Zapewniamy maksymalne poczucie bezpieczeństwa i komfortu w tym trudnym procesie. Naszym priorytetem jest skuteczność w pozyskiwaniu zamówień przy optymalnym zabezpieczeniu interesów każdego Klienta. 

Usługi

 • Profesjonalna analiza SWZ: Analiza dokumentów zamówienia lub ogłoszenia o zmówieniu pod kątem zabezpieczenia interesu Klienta
  Wsparcie przy wyjaśnieniach SWZ: opracowanie pytań i wniosków o zmianę dokumentów zamówienia
 • Pewność co do prawidłowości składanej oferty: Pomoc w sformułowaniu i skompletowaniu dokumentów niezbędnych do złożenia oferty
 • Bezstresowe składanie ofert: kompleksowa pomoc na etapie złożenia oferty,
 • Terminowość i precyzja w toku postępowania: pomoc w ustalaniu terminów, udzielaniu wyjaśniań lub uzupełnianiu dokumentów, analiza prawidłowości podejmowanych przez zamawiającego czynności
 • Weryfikacja ofert konkurencji i komunikacja: wsparcie lub kompletna weryfikacja konkurencyjnych ofert
 • Stała współpraca i pomoc na każdym etapie: Udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie bieżących problemów
 • Pewność co do prawidłowości dokumentów: weryfikacja przygotowanych przez Klienta dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień; pomoc przy wypełnianiu formularzy, druków, wzorów
 • Zoptymalizowanie pracy: przygotowywanie wzorów dokumentów, począwszy od oświadczeń po umowy, pomoc we wprowadzenie procedur usprawniających proces składania ofert
 • Spokój i bezpieczeństwo: wsparcie Klienta w codziennej pracy, jak i w konkretnych projektach
 • Gwarancja rzetelności i terminowości: dostępność prawników i krótkie terminy reakcji na zaistniałe problemy, przewidywanie zagrożeń i podejmowanie działań z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Ocena ryzyka i zasadności: Analiza podstaw i ryzyk wniesienia odwołania lub skargi
 • Profesjonalna pomoc: Przygotowywanie i wnoszenie odwołań, przystąpień i skarg
 • Strategia obrony: Rekomendacje w zakresie strategii procesowej, a przy tym optymalne zabezpieczenie interesów Klienta
 • Dodatkowe korzyści: Wsparcie i doradztwo przy gromadzeniu materiału dowodowego
 • Wsparcie na każdym etapie: Przygotowanie pism procesowych, opracowywanie odpowiedzi na odwołania i skargi oraz wszelkich niezbędnych pism procesowych
 • Skuteczna reprezentacja: Reprezentowanie Klienta na rozprawach przed KIO i sądem zamówień publicznych.
 • Wszechstronne Doradztwo Prawne: Udzielamy porad prawnych na każdym etapie realizacji umowy, proponując optymalne rozwiązania powstałych problemów.
 • Ochrona Interesu Klienta: Zapewniamy wsparcie w sprawnej realizacji zamówienia, dbając o interes Klienta.
 • Wsparcie przy Zmianach Umowy: Pomagamy przy wystąpieniach o wprowadzenie zmian w umowie lub waloryzacji wynagrodzenia.
 • Zarządzanie Sporami: Doradzamy i reprezentujemy w razie sporów wykonawczych, w tym związanych z karami umownymi, oferujemy wsparcie w negocjacjach, sporach i mediacjach.
 • Wsparcie Konsorcjum: Przygotowujemy projekty umowy konsorcjum, pełnomocnictw, pomagamy w negocjacjach warunków współpracy członków konsorcjum
 • Podwykonawstwo: Przygotowujemy projekty umów podwykonawczych, pomagamy w ich negocjacji oraz w negocjacji zmian; doradzamy w procesie zgłaszania lub zmiany podwykonawców
 • Dla podwykonawców: Podwykonawcom doradzamy jak zabezpieczyć swój interes przy współpracy z wykonawcą
 • Zarządzanie korespondencją: Prowadzimy korespondencję z zamawiającym w imieniu Klienta
 • Pewność i skuteczność: Zapewniamy skuteczne złożenie oferty oraz wykonanie pozostałych czynnościach koniecznych dla pozyskania zamówienia.
 • Monitorowanie platformy przetargowej: Pilnujemy terminowości podejmowanych działań; wraz z Klientem opracowujemy i składamy oświadczenia i dokumenty oraz wyjaśnienia
 • Wspieramy Klientów również w innych prawnych aspektach ich działalności
 • Doradzamy w zakresie rozwiązań prawno-autorskich, w tym w branży IT
  Prowadzimy spory na tle wad produktów
 • Rekomendacje dotyczące przygotowania Ofert: Udzielamy rekomendacji dotyczących oświadczeń i dokumentów koniecznych do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ich treści, spełniania warunków udziału w postepowaniu itp.
 • Opinie o Zmianach Umowy: Analizujemy możliwości i doradzamy w zakresie doprowadzenia do wprowadzenia korzystnych dla `klienta zmian do umów
 • Ocena Roszczeń Zamawiających: Oferujemy ekspertyzę dotyczącą zasadności roszczeń zamawiających podczas realizacji umów, wspieramy w podejmowaniu decyzji i negocjacjach.
  Opinie na potrzeby Zamawiających. Sporządzamy opinie prawne na potrzeby przedłożenia zamawiającemu przez Klienta
 • Personalizacja Tematów: Realizujemy szkolenia skrojone na miarę potrzeb Klienta, koncentrując się na zagadnieniach kluczowych dla jego działalności i rozwoju.
 • Dopasowanie do Specyfiki Branży: Opracowujemy materiały szkoleniowe i przykłady ściśle związane z branżą Klienta, by maksymalizować praktyczną wartość przekazywanych treści.
 • Elastyczna Formuła Organizacji: Oferujemy organizację szkoleń w formie dostosowanej do preferencji Klienta, zarówno on-line, jak i stacjonarnie – w siedzibie Klienta lub w formie wyjazdowej.
 • Praktyczne Podejście: Nasze szkolenia bazują na bogatej wiedzy praktycznej i realnych przykładach z naszego doświadczenia, co umożliwia uczestnikom szybką aplikację zdobytych umiejętności w praktyce.

Profesjonalne wsparcie na każdym etapie ubiegania się o zamówienie

Skuteczność w pozyskiwaniu zamówień przy optymalnym zabezpieczeniu interesów Twojej organizacji.

Dlaczego My

Personalizowane doradztwo

Oferujemy indywidualne podejście i dostosowanie strategii do specyfiki działalności każdego Klienta, zapewniając skuteczną pomoc w nawigacji po skomplikowanych procedurach przetargowych.

Bogate doświadczenie

Nasza wiedza i praktyka opierają się na wieloletniej pracy z wykonawcami z różnych branż, co pozwala nam na efektywne doradztwo i reprezentację na każdym etapie postępowania przetargowego.

Kompleksowa obsługa

Zapewniamy pełne wsparcie, od analizy ogłoszeń przetargowych, przez przygotowanie ofert, aż po reprezentację w sporach i negocjacjach umownych, co gwarantuje kompleksową obsługę na najwyższym poziomie.

Dostęp do specjalistycznej wiedzy

Nasi eksperci dzielą się wiedzą i doświadczeniem w zakresie najnowszych zmian w prawie zamówień publicznych, co pozwala Klientom na bieżąco dostosowywać swoje strategie przetargowe.

Elastyczność i dostępność

Oferujemy elastyczne formy współpracy oraz jesteśmy zawsze dostępne dla naszych Klientów, by szybko reagować na zmieniające się potrzeby i okoliczności w dynamicznym środowisku przetargów publicznych.

Skuteczność w reprezentacji

Nasza skuteczność w reprezentowaniu wykonawców przed organami kontrolnymi i sądami administracyjnymi buduje naszą reputację jako niezawodnego partnera w walce o prawa i interesy Klientów.

Gwarancja bezpieczeństwa

Dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa naszych Klientów, posiadamy polisę ubezpieczenia na kwotę 5 000 000 zł, co świadczy o naszym profesjonalizmie i odpowiedzialności.

Potrzebujesz konsultacji?

Skontaktuj się z naszą kancelarią.
Umów się na bezpłatną 30 minutową konsultację.

Referencje

FAQ

Często zadawane pytania

Oferujemy kompleksowe wsparcie przy przygotowaniu oferty, w tym profesjonalną analizę Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), pomoc w sformułowaniu i skompletowaniu niezbędnych dokumentów, a także opracowanie pytań i wniosków o zmianę dokumentów zamówienia, co zapewnia pewność co do prawidłowości składanej oferty.

Tak, działamy jako pełnomocnik wykonawcy, zarządzając korespondencją z zamawiającym, monitorując terminowość podejmowanych działań oraz wspierając w składaniu oświadczeń, dokumentów i wyjaśnień, zapewniając terminowość i precyzję w toku postępowania.

Stała współpraca umożliwia ciągłe doradztwo i pomoc na każdym etapie od przygotowania oferty po realizację umowy, w tym wsparcie w bieżących problemach, zoptymalizowanie pracy ofertowej, a także spokój i bezpieczeństwo dzięki gwarancji rzetelności i terminowości naszych działań.

Oferujemy wszechstronne doradztwo prawne, wsparcie w negocjacjach z kontrahentami, konsorcjantami i podwykonawcami, przygotowujemy projekty umów, pomagamy w negocjacjach zmian oraz doradzamy w sporach wykonawczych, oferując wsparcie w mediacjach i reprezentację przed sądami.

Doradzamy w postępowaniach prowadzonych na podstawie regulaminów wewnętrznych, w tym w wyborze trybu postępowania, przygotowaniu ogłoszeń, specyfikacji i innych dokumentów, ocenie złożonych ofert, a także w przygotowaniu umowy do podpisu.

Analizujemy podstawy i ryzyka wniesienia odwołania lub skargi, przygotowujemy i wnosimy odwołania oraz skargi, rekomendujemy strategię procesową oraz reprezentujemy Klienta na rozprawach przed KIO i sądami, maksymalizując ochronę interesów Klienta.

Kontakt

Szukasz profesjonalnego wsparcia w obszarze zamówień publicznych? 

Bezpłatna konsultacja