Udzielanie zamówień publicznych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Konflikt zbrojny na Ukrainie wywarł znaczny wpływ na wiele aspektów polskiej gospodarki.
Zmiany nie ominęły również zamówień publicznych. Istotny napływ obywateli Ukrainy do Polski, szczególnie w pierwszych tygodniach wojny, wywołał konieczność wprowadzenia regulacji odnoszących się do zamówień udzielanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Wprowadzono m.in. zwolnienie z obowiązku stosowania Pzp w związku z wojną na Ukrainie.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy została ogłoszona w dniu 12 marca 2022 r. i obowiązuje z mocą wsteczna od 24 lutego 2022 r. Reguluje kwestie związane z masowym napływem cudzoziemców w związku z wydaniem decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującej wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

Ustawa w większości odnosi się do kwestii związanych z legalizacją pobytu osób, które znalazły się na
terytorium RP w związku z działaniami wojennymi (oraz małżonków tych osób, choćby nie posiadały
ukraińskiego obywatelstwa. a także obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodzinà z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Reguluje
przede wszystkim kwestie związane z ułatwieniami w legalizowaniu pobytu dla obywateli Ukrainy w Polsce, podejmowaniu przez nich legalnej pracy, przyznanie numerów PESEL oraz prawa do świadczeń socjalnych. W związku z koniecznością natychmiastowego wdrożenia działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, ustawa zawiera szereg regulacji dotyczących włączeń z obowiązku stosowania Pzp.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące zwolnień ze stosowania Pzp w związku z wojną na Ukrainie analizuje mec. Julia Jarnicka w najnowszym wydaniu miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca. Zachęcamy do lektury.

Prawo zamówień publicznych

Dla Wykonawców

Profesjonalne wsparcie na każdym etapie ubiegania się o zamówienie.

Dla Zamawiających

Profesjonalne wsparcie w całym procesie udzielania zamówień publicznych​.

Mediacje i spory

Wspieramy w sprawnej i efektywnej realizacji zawartych umów.

Potrzebujesz konsultacji?

Skontaktuj się z naszą kancelarią.
Umów się na bezpłatną 30 minutową konsultację.

Bezpłatna konsultacja