Rozstrzygnięcia zapadające w sprawie skarg na orzeczenia KIO

Skarga w zamówieniach publicznych pełni podwójną rolę: służy do zaskarżania merytorycznych orzeczeń KIO i tym samym pełni funkcję merytorycznej kontroli instancyjnej w zakresie prawidłowości rozpoznania odwołania przez Izbę, a także funkcji zażalenia na określone postanowienia wydawane przez Izbę oraz postanowienie Prezesa Izby o zwrocie odwołania.

W październikowym Dodatku do miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca mec. Marzena Jaworska omawia możliwe rozstrzygnięcia skarg na orzeczenia KIO. Zachęcamy do lektury.

Prawo zamówień publicznych

Dla Wykonawców

Profesjonalne wsparcie na każdym etapie ubiegania się o zamówienie.

Dla Zamawiających

Profesjonalne wsparcie w całym procesie udzielania zamówień publicznych​.

Mediacje i spory

Wspieramy w sprawnej i efektywnej realizacji zawartych umów.

Potrzebujesz konsultacji?

Skontaktuj się z naszą kancelarią.
Umów się na bezpłatną 30 minutową konsultację.

Bezpłatna konsultacja