Doświadczenie konsorcjanta procentuje

Dopuszczalne jest zobowiązanie się do wykonania odpowiednich części zamówienia przez konsorcjanta posiadającego wymagane doświadczenie ze wskazaniem udziału również innego konsorcjanta.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na doświadczeniu tych, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których wymagane jest określone doświadczenie (art. 117 ust. 3 p.z.p.). Jednocześnie w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia wykonawca może się powołać na doświadczenie zdobyte podczas realizacji wcześniejszego zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami, pod warunkiem, że bezpośrednio uczestniczył w jego wykonaniu.

Jak zatem pogodzić obowiązek wykonania części zamówienia przez doświadczonego konsorcjanta z możliwością powoływania się przez pozostałych na doświadczenie zdobyte w ramach realizacji takiego zamówienia?

Na to i inne pytania odpowiada mec. Marzena Jaworska w dodatku do dziennika Rzeczpospolita z 17 listopada 2021. Artykuł dostępny pod linkiem: Doświadczenie konsorcjanta procentuje – Archiwum Rzeczpospolitej (rp.pl).

Prawo zamówień publicznych

Dla Wykonawców

Profesjonalne wsparcie na każdym etapie ubiegania się o zamówienie.

Dla Zamawiających

Profesjonalne wsparcie w całym procesie udzielania zamówień publicznych​.

Mediacje i spory

Wspieramy w sprawnej i efektywnej realizacji zawartych umów.

Potrzebujesz konsultacji?

Skontaktuj się z naszą kancelarią.
Umów się na bezpłatną 30 minutową konsultację.

Bezpłatna konsultacja